Vårt urspung

JFG Spik AB Startade 2011 och vi som startade företaget kommer alla ifrån Östen Olofsson AB eller Ö-bygg som det kallades i folkmun.

Vi är tre delägare som är drivna av att lämna ett bra resultat efter oss, för oss är det viktigt att kundens önskemål, drömmar och ideér tas på allvar och förverkligas.


Torgny Fhager

Snickare delägare

Mobil: 0704-567223

Simon Gustafsson

Snickare delägare

Mobil: 0739-818696

Martin Johnsson

Snickare delägare

Mobil: 0735-063839